Esbjerg
Historie
Tilbage til oversigten
Esbjerg lokalhistorie
Der var engang
Historien tager sin begyndelse sidst i 1890’erne, da præst- og menighedsleder
i Snede, Søren Pedersen Grarup begyndte at tage til Varde og Esbjerg, hvor han
holdt gudstjenester.
Det resulterede i menighedsstiftelse i Biltofte (mellem Varde og Grindsted) om-  
kring 1907 med ca. 40 medlemmer og med en stor søndagsskole.
I 1924 lukkede Varde-menigheden dog med 8-10 medlemmer, der vendte tilbage
til menigheden i Brande/Snede.Så skete der noget i 1970 érne.
Nogle unge familier flyttede først i 70´erne til Esbjerg,
hvor der stadig var en lille kreds, der tilhørte Brande
Baptistmenighed. Der blev holdt gudstjenester i hjemmene
og senere i forskellige lånte lokaler. Gudstjenesterne blev
også suppleret med bibelmøder - de såkaldte ”Nøglemøder”,
der senere gav navn til pavillon-kirken ”Nøglen”.Spejderkredsen
I 1986 stiftedes spejderkredsen med basis i søndagsskolen for vore egne børn. Dermed blev børne-
arbejdet udvidet til at omfatte nogle flere børn, i det nye boligområde, Sønderris.

”Fem brød og to fisk”
var Esbjergkredsens ”menighedsplantnings-projekt” i perioden 01.08.1992 til 31.07.1994.
Projektet blev støttet af Baptistsamfundet med en landsindsamling, der gav mulighed for i 1990 at an-
skaffe pavillon-kirken ”Nøglen”.
I 1993 ansættes Henning Olsen som ”menighedsplanter” for en toårig periode.


Esbjerg Baptistmenighed
02.10.1994 stiftedes Esbjerg Baptistmenighed med i alt 29 medlemmer og i 1998 ansættes Jørgen
Jürgensen som deltidspræst.


Dåb og nye medlemmer
I de første 10 år blev der døbt 19 personer, hvorefter medlemstallet i 2002 kom op på 40.

Flygtninge fra Burma (Myanmar)
I 2004 kommer der Chin-flygtninge fra Burma / Mayanmar til Esbjerg og Varde-området. 24 af dem
bliver medlemmer af vor kirke, indtil de i 2010 stiftede en selvstændig baptistkirke i Esbjerg med
navnet ”Chin Baptist Church Esbjerg”.

BaptistKirken Sydjylland
Efter to års drøftelser og planlægning, blev ”BaptistKirken Esbjerg” og ”Sønderjyllands Baptistmenighed”
lagt sammen til én kirke 01.01.2007 - ”BaptistKirken Sydjylland”. Der var nu 77 medlemmer med 18
medlemmer i Rødekro og resten i Esbjerg og omegn - heraf 27 chinner.
Efter at chinnerne stiftede deres egen kirke, tæller Esbjergkredsen i dag 39 medlemmer.