BaptistKirken Sydjylland
Grundlag

Værdigrundlag


For BaptistKirken Sydjylland er det værdifuldt, at

•   vi mødes, fordi Jesus Kristus binder os sammen ved sin Ånd.

•   alle er elsket og accepteret af Gud på trods af forskellighed og ufuldkommenhed.

•   vi først og fremmest mødes for at dele Guds ord, for at bede og tilbede ham.

•   vi ønsker et varmt fællesskab, hvor næstekærligheden folder sig ud,så

•   vi som kirke repræsenterer den baptistiske tros- og livsopfattelse.

•   vi vil være sendebud for Kristus og gøre Guds kærlighed kendt, ved at møde
    mennesker der, hvor de er.

•   vi vil give den enkelte frihed til at vælge, og vi vil gøre ansvaret for dette valg synligt.

•   vi vil arbejde på at få glæden til at vokse, så vi hjælper hinanden til at leve med Jesus
     som forbillede.

•   vi vil hjælpe hinanden til at finde og bruge vore nådegaver/evner, så vi tjener Gud med
    alt det, vi har og kan.