BaptistKirken Sydjylland


Historie

Lokal historie
Se de lokale kredshistorer under Esbjerg og Rødekro.
Se også kirkens Værdigrundlag og Visioner under ”knapperne”: Grundlag”
Og ”Visioner”.
”BaptistKirken Sydjylland” er medlem af ”BID - Baptistkirken i Danmark” -
en landsdækkende organisation, der varetager overordnet repræsentation
for alle Danmarks baptistkirker, fælles internationalt Hjælpearbejde og mange
Andre fælles opgaver. Se www.baptistkirken.dk.
”BaptistKirken Sydjylland” blev stiftet 01.01. 2007 ved en sammenlægning
af ”BaptistKirken Esbjerg” og ”Sønderjyllands Baptistmenighed” i Rødekro.
Efter sammenlægningen er ”BaptistKirken Sydjylland” en form for ”paraply-
kirke” med 2 selvstændigt fungerende kredse. Der er fælles ledelse (menighedsråd), fælles præst, økonomi og vedtægter.
Kredsene har hver deres lokalråd og de planlægger og udfører selv deres
arbejde lokalt, indenfor rammerne af de fælles vedtægter og værdigrundlag.
National historie
I efteråret 1839 bliver de første danske baptister døbt i København. Det sker
udenfor byen en tidlig morgen - den 27. oktober i blæsevejr ved neddykkelse
i Lersøen, der har en temperatur nær frysepunktet. Her med er Nordens første
Frikirke dannet. Dåbshandlingen bliver udført af J.G. Oncken, baptistpræst fra
Hamburg.
I årene 1839-49 bliver der døbt ca. 1.000 baptister i Danmark.”Onckens" valg-
sprog: ”Enhver baptist er en missionær”, står til troende i pionértiden.
De var med i kampen om religionsfrihed, som blev vedtaget i Grundloven af
1848.
I Danmark er der i dag 5.300 medlemmer fordelt på 53 menigheder / kirker.
Læs mere historie på www.baptistkirken.dk.

International historie
Baptistkirken er en af de største kirker i verden - den største er Den romersk-
Katolske Kirke. I verden findes mere end 100 millioner baptister, heraf er 41
millioner tilknyttet Baptisternes Verdens Alliance. Faktisk er det tal steget med
4 millioner bare på ét år. Denne voksende verdensorganisation, som også
Baptistkirken i Danmark er medlem af, omfatter 218 kirkesamfund i 120 forskellige lande.
Se ”FAQ om baptister” på www.baptistkirken.dk