Rødekro
Historie
Tilbage til oversigten
Sønderjyllands Baptistmenighed 1900 - 2007
De første spor af menigheden skal findes i de tyske baptisters historie.
Sønderjylland var som bekendt under tysk herredømme fra 1864 - 1920.

I tiden fra starten af 1865 indtil århundredskiftet var de døbte organiserede i
3 kredse under Slesvig. Den 12. august 1900 blev menigheden selvstændig
under ”Den nordvestlige forening for døbte kristne baptister” med ca. 100
medlemmer.

Efter afstemningen i 1920 blev menigheden dansk og fik nu navnet ”Sønderjyllands Baptistmenighed” og blev en del af Det danske Baptistsamfund.
”Stationen” i Egernsund, der havde tilhørt Flensborg menighed, blev samtidig en selvstændig kreds af menigheden.

I perioden fra 1865 til 1932, hvor kirken i Rødekro blev bygget, havde menigheden haft 5 bygninger, der blev anvendt til møder. Disse ejendomme lå i hhv. Skast, Visby, Løgumkloster, Bylderup Bov og Rødekro.
I 1950 kunne kredsen i Egernsund indvie ”Baptisternes Hus” i forbindelse med menighedens 50-års jubilæum. Huset blev solgt igen i 1999. Kredsen afholdt herefter i en kort årrække månedlige aftenandagter på Egernsund Skole.
BaptistKirken Sydjylland
Efter to års drøftelser og planlægning, blev ”BaptistKirken Esbjerg” og ”Sønderjyllands Baptistmenighed” lagt sammen til én kirke 01.01.2007
- ”BaptistKirken Sydjylland”.
Der var nu 77 medlemmer med 18 medlemmer i Rødekro og resten i Esbjerg og omegn - heraf 27 chinner.
Efter at chinnerne stiftede deres egen kirke, tæller Esbjergkredsen i dag 39 medlemmer.I alle disse år har menigheden afholdt gudstjenester, bibel- og bedemøder, missionsuger og teltmøder, hvor sang og musik har fyldt meget.
Af andre tiltag skal nævnes Kvinde- og mandskreds, Strengekor, Ungdomsforening, Ungdoms- og juniorklub, Søndagsskole og Børneklub.